Przejdź do treści

Kręgomyk

Kręgozmyk czyli spondylolisteza lub ześlizg jest heterogenną patologią kręgosłupa definiowaną jako przemieszczenie względem siebie sąsiednich kręgów w płaszczyźnie strzałkowej

Kręgozmyk dysplastyczny

Spowodowany jest wadą wrodzoną pogranicza lędźwiowo krzyżowego.

Ujawnia się w dzieciństwie. 


 • Specyficzny zaokrąglony kształt kości krzyżowej
 • Istnieje Ryzyko Dużego stopnia ześlizgu
 • Hiperlordoza lędźwiowa
 • Kyfoza przejścia LS
 • Retrowersja miednicy
 • „Schodek”
 • Zgięcie w stawach kolanowych i biorowych
 • Przykurcz mięśni kulszowo goleniowych
 • Zaburzenia chodu
 • Spazm mięśni przykręgosłupowych
 •  

Kręgozmyk węzinowy

Ten typ kręgozmyku powstaje  na podłożu kręgoszczeliny, która jest w istocie złamaniem zmęczeniowym w obrębie części międzywyrostkowej (tzw. węziny) łuku kręgu