Przejdź do treści

Operacje skolioz

Skrzywienia większe niż 45 st wymagają leczenia operacyjnego

Leczenie operacyjne skolioz ma na celu:

skorygowanie skrzywienia 

zahamowanie dalszej progresji skoliozy

poprawę kosmetyczną: wyosiowanie sylwetki, redukcja garbu żebrowego, poprawia symetrię barków, talii i miednicy.

Po operacji pacjenci „rosną” o kilka centymetrów, ale tak naprawdę odzyskują swój naturalny wzrost, który uległ zmniejszeniu się z powodu skrzywienia kręgosłupa.

Spondylodeza tylna

Najbardziej powszechną metodą leczenia operacyjnego skoliozy jest operacja wykonywana z dostępu tylnego  tzw. spondylodeza tylna.

Z podłużnego cięcia na plecach odsłania się kręgosłup, następnie wprowadza tytanowe śruby i pręty, a następnie za pomocą specjalnych narzędzi dokonuje się trójpłaszczyznowej korekcji deformacji, której celem jest odwrócenie mechanizmu w jakim kręgosłup uległ skrzywieniu.

Nowoczesne współczesne instrumentaria chirurgiczne umożliwiają obecnie lepszą niż kiedykolwiek wcześniej korekcję skoliozy. Ostatnim elementem operacji jest przygotowanie warunków do uzyskania zrostu kostnego, do którego dochodzi w czasie około roku po operacji