Przejdź do treści

Dyskopatia

Co to jest dyskopatia?

Dyskopatia to szerokie pojęcie obejmujące patologie dysku, czyli krążka międzykręgowego. Najczęściej mówiąc o dyskopatii mamy na myśli przepuklinę dysku.

Przepuklina dysku jest to przemieszczenie wewnętrznej galaretowatej części dysku (tzw. jądra miażdżystego) do kanału kręgowego, czyli przestrzeni, w której przebiegają struktury nerwowe.

Bóle kręgosłupa

Wypadnięte jądro miażdżyste może ucisnąć korzeń nerwowy i wywołać rwę kulszową (ischialgię), czyli silny ból kończyny dolnej połączony z bólem pleców.

Zmiany w dysku mogą mieć różne zaawansowanie.

Krążek międzykręgowy może tylko uwypuklać się do kanału kręgowego bez przerwania pierścienia włóknistego.

W bardziej zaawansowanych zmianach pierścień ulega uszkodzeniu, ale przepuklina jest wciąż utrzymywana przez tylne więzadło podłużne (protruzja).

Ekstruzja  i sekwestr, czyli wypadnięcie jądra miażdżystego do kanału kręgowego powoduje z jednej strony mechaniczny ucisk korzenia nerwowego, a z drugiej odczyn zapalny zainicjowany „chemicznym” podrażnieniem nerwu przez jądro miażdżyste. Oba wymienione mechanizmy biorą udział w powstawaniu bólu korzeniowego, czyli rwy.

Dyskopatia diagnostyka

Zdjęcie rentgenowskie zazwyczaj nie wykazuje nieprawidłowości, nie mniej należy je wykonać w celu wykluczenia innych chorób.

Badaniem z wyboru jest Rezonans Magnetyczny (MRI), który dokładnie obrazuje dyski oraz struktury nerwowe. W przypadku przeciwwskazań do wykonania badania MRI można wykonać badanie tomografii komputerowej (CT), przy czym nie są to badania wymienne.

Dyskopatia leczenie

Większość pacjentów dobrze reaguje na leczenie zachowawcze w ramach, którego stosuje się:

– odpoczynek,

– leki przeciwbólowe

– leki przeciwzapalne.

W miarę wycofywania się ostrych objawów włączana jest stopniowo dedykowana fizjoterapia.

W przypadkach ciężkiej rwy stosuje się krótką serię steroidów podawanych doustnie lub pojedynczą iniekcję nadtwardówkową (blokada epiduralna).

Jeżeli leczenie zachowawcze jest nieskuteczne i rwa utrzymuje się powyżej 6 tygodni, stanowi to wskazanie do operacji.

Jeśli jednak oprócz bólu występują postępujące zaburzenia neurologiczne  takie jak zaburzenia czucia i siły mięśniowej kończyn dolnych,  operację powinno się wykonać jak najszybciej.

Celem leczenia operacyjnego jest odbarczeniu uciśniętego korzenia nerwowego. Odbywa się to przez usunięcie przepukliny z kanału kręgowego.

Złotym standardem w leczeniu operacyjnym przepuklin dysków jest mikrodyscektomia.

Obecnie operacje dyscektomii wykonuje się  coraz częściej metodą endoskopową.

Zaletą dyscektomii endoskopowej jest bardzo mała inwazyjność przy tej samej skuteczności operacji.

Dzięki temu możliwa jest szybsza pionizacja po operacji, szybszy wypis do domu, krótszy okres rekonwalescencji.

Mniejsza jest również blizna, która zawsze jest pozostałością po operacji – zarówno ta widoczna na zewnątrz, ale co najważniejsze, ta w kanale kręgowym, która bywa powodem wtórnych dolegliwości.